نوپــیا : نوآوری و پیشرفت ایران

میهمانان حاضر در دورهمی:

ــ سرکار خانم نفیسه شاهی نوری (مدیرعامل خانه خلاق سبک زندگی اسلامی ایلسا)

ــ سرکار خانم حکیمه فریزاده (مدیرعامل مرکز نوآوری مانا)

ــ سرکار خانم مریم خادمی (مدیر مرکز نوآوری اجتماعی نوبانو)

ــ سرکار خانم فاطمه پور‌رجبیان (مدیر مرکز نوآوری اجتماعی و علوم انسانی هیوادنو)

ــ سرکار خانم مهوش صابری (مدیرعامل موسسه حامیان اندیشه رشاد)


آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران ...

www.noupia.ir

www.aparat.com/noupia.event