نوپــیا : نوآوری و پیشرفت ایران

میهمانان حاضر در دورهمی:
ــ جناب آقای مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)
ــ سرکارخانم دکتر زینب اختری (مدیرکل امور زنان و خانواده در وزارت کشور)
ــ سرکارخانم دکتر زهرا فرهادی (جهادگر و متخصص زنان و زایمان)
ــ جناب آقای حسین بحرینی (مسئول آموزش آبادانی مناطق و پیشرفت بنیاد علوی)
ــ جناب آقای ابراهیم نورمحمدی (مسئول قرارگاه تحول اجتماعی در بنیاد خاتم)
با همراهی میزبان‌ها «سجاد اسم‌حسینی» دبیر دورهمی‌های رویداد ملی نوآوری اجتماعی «نوپیا» و «محسن دنیوی» دبیر نوپیا و مسئول مرکز نوآوری ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام «رضوان‌الله تعالی علیه»

آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران ...
www.noupia.ir
www.aparat.com/noupia.event