نوپــیا : نوآوری و پیشرفت ایران

دومین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی

با موضوع نوآوری اجتماعی و نقش اندیشکده‌ها در حل مسائل کشور


آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران ...
www.noupia.ir
www.aparat.com/noupia.event