اختتامیه‌ی اولین گردهمایی فعالان نوآوری اجتماعی نوپیا

گزارش اختتامیه‌ی اولین گردهمایی فعالان نوآوری اجتماعی نوپیا از سخنان بزرگواران

جناب محمد مخبر؛ معاونت ریاست جمهوری

جناب وحید یامین‌پور؛ دبیرشورای عالی جوانان

جناب سعدآبادی؛ بنیان‌گذار مرکز نوآوری اجتماعی سلام

جناب محسن دوباشی؛ مدیر ستاد پیشرفت و نوآوری جامع مناطق


به اشتراک گذاری این مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید