مدیر مرکز خانه خلاق و نوآوری اشراق در نوپیا

حمایت از ایده های نوآورانه، هدف اصلی خانه اشراق است

مرکز نوآوری مانا در اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی "نوپیا"

مدیر مرکز نوآوری مانا: مسائل کاری زنان، ما را به حرکت واداشت

روح الله ایزدخواه در اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی "نوپیا"

ایزدخواه:‌ زیست با مردم، لازمه موفقیت هسته‌های اجتماع‌محور

گزیده ای از سخنان معاون اول رئیس جمهور، در اختتامیه رویداد ملی نوپیا

با کمک جوانان نخبه، به دنبال تحول زیربنایی در اقتصاد کشور هستیم.

اختتامیه اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی

اولین گردهمایی فعالین حوزه نوآوری اجتماعی سراسر کشور

نشست خبری رویداد ملی نوپیا

رویداد ملی نوپیا؛ تکیه بر نوآوری‌ برای رویارویی مناسب با مسائل اجتماعی

اولین رویداد ملی نوآوری اجتماعی

گردهمایی فعالین حوزه ی نوآوری اجتماعی سراسر کشور

ششمین دورهمی فعالان نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی و نقش بانوان در حل مسائل سراسر کشور

پنجمین دورهمی فعالان نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی و نقش سازمان های مردم نهاد در حل مسائل کشور

چهارمین دورهمی فعالان نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی و نقش جهادگران و گروه‌های جهادی در حل مسائل کشور

سومین دورهمی فعالان نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی و نقش کارآفرینان اجتماعی در حل مسائل کشور

دومین دورهمی فعالان نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی و نقش اندیشکده‌ها در حل مسائل کشور

اولین دورهمی فعالان نوآوری اجتماعی

نوآوری‌های اجتماعی و نقش اتم‌ها در حل مسائل کشور